پنجشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۶

کثیف ترین شیوهُ شکنجه با توصل به شبکه های جاسوسی کشورهای اروپایی و آمریکایی بر علیه من در لندن!!!؟؟؟

خواهر، برادر، دوستان، رفقای گرامی
در طول اقامت 12 ساله ام در لندن، کثیف ترین، رذل ترین، جنایت کارترین، سازمانهای به اصطلاح سیاسی و ضد رژیم ضد بشری خمینی، گروه های سیاسی به اصطلاح مبارز بر علیه رژیم آخوندی با توصل به کثیف ترین شبکه های جاسوسی اروپایی و آمریکایی بطور 24 ساعته و بدون توقف مرا مورد شکنجه های مستمر توسط سلاح های غیر متعارف، سلاح های کنترل افکار، سلاح های الکترومگنتیک، سلاح های مایکروویو قرار داده اند!!!!؟؟؟ این سازمان های رذل و کثیف به اصطلاح سیاسی و به اصطلاح مبارز بر علیه رژیم آخوندی و به گفتهُ خودشان آلترناتیو!!!؟؟؟ با دروغ بافیهای کشاف و رذل، به آدم فروشی بر علیه من و خانواده ام در ایران و اروپا و آمریکا و آسیا پرداخته و با این شیوهُ کثیف به جاسوسی برای شبکه های جاسوسی اروپایی و آمریکایی و شبکه های وزارت اطلاعات رژیم پلید آخوندی پاسداری مشغول میباشند!!!!؟؟؟؟ در هیچ نقطه ای از دنیا من امنیت ندارم زیرا این سازمانهای سیاسی وباصطلاح آلترناتیو!!!؟؟؟ کثیف و پلید که کثافت و نجاست بودنشان را از رژیم پلید آخوندی پاسداری به غنیمت و به ارث برده اند حتی برای یک لحظه هم مرا آزاد و رها نمیکنند!!!!؟؟؟ تجاوز به من!!!؟؟؟ بریدن آلت تناسلی من وقتی مشغول تماشای فیلم سینمایی هستم!!!؟؟؟ شلیک به مغزم با سلاح هایی که در بالا نام بردم!!!؟؟؟و هزاران هزار اقدام و عمل ضد خلقی و ضد بشری بر علیه من و خانوده ام به کار شکنجه گری مشغول میباشند!!!؟؟؟و بدون یک لحظه توقف بر روی مغز و بدنم شکنجه ادامه دارد!!!!؟؟؟ این سازمان های به اصطلاح آلترناتیو حتی از شکنجه نوهُ 19 ماهه ام دریغ نمی نمایید!!!؟؟؟ برای درک بیشتر و آشنایی بیشتر به نحوهُ شکنجه شدنم در لندن به یو تیوب زیر توجه فرمایید!!!؟؟؟
یو تیوب شمارهُ یک کنترل افکار