دوشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۶

چهار شنبه سوری را به قیام سراسری بر علیه رژیم آخوندی، پاسداری تبدیل نماییم

چهار شنبه سوری را به قیام سراسری بر علیه رژیم آخوندی، پاسداری تبدیل نماییم