پنجشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۷

بهار 1387، نوروز پیروز بر شما مبارک باد

بهاران 1387، نوروز پیروز بر شما مبارک باد
به امید بهاران آزادی میهن اسیرمان، از چنگ حکومت پاسداری، آخوندی حاکم بر میهنمان


هوا دلپزیر شد گل از خاک بر دمید پرستو به بازگشت زد نغمهُ امید