پنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۸

خامنه ای از ترس تظاهرات 13 آبان، همه معترضان را مجرم دانست


خامنه ای از ترس تظاهرات 13 آبان، همه معترضان را مجرم دانست

جعفر پویه

علی خامنه ای بیش از اینکه ولی فقیه و رهبر نظام جمهوری اسلامی باشد، نقش خود را در سردستگی یکی از باندهای آن هر روز که می گذرد بیشتر هویدا می کند. وی روز گذشته در دیدار با کسانی که آنان را "نخبگان علمی - فرهنگی - ادبی کشور" می نامد گفت: "همان فردای انتخابات عده ای بدون دليل و استدلال، آن انتخابات عظيم را دروغ خواندند؛ آيا اين جرم کمي است؟"
او اعتراض به تقلب انتخاباتی را جرم دانست تا اینگونه عملکرد نیروهای سرکوبگر رژیم اش را در قتل و جنایت علیه فرزندان مردم ایران را از نظر قانونی توجیه کند. او همچنین اعتراض یکپارچه مردم به انتخابات مهندسی شده توسط او و دم و دستگاه نظامی - امنیتی اش را کار دشمن دانست و بر نقش خود در کنترل بحران انگشت گذاشت و افشاگرانه گفت:
"در همان ساعات اول به آنها پيغام خصوصی دادم که شما در حال شروع برخی مسایل هستيد اما ديگران از آنها سوواستفاده مي‌کنند و شما نمی‌توانيد ماجرا را کنترل کنيد و همانطور هم شد."
و اینگونه ثابت شد که تمام تلاش او در کنترل بحران به جایی نرسیده و آنچه در کشور می گذرد قدرتمندتر از آنست که او و نیروهای سرکوبگرش قادر به کنترل آن باشند.
علی خامنه ای از برنامه ریزی جوانان و مردم آزادیخواهی که برای حضور در میدان در روز 13 آبان برنامه ریزی می کنند آنچنان به وحشت افتاده است که تلاش می کند تا با خط و نشان کشیدن، اندکی از فشار مردم بر رژیم بکاهد. از جانب دیگر او با مجرم دانستن کسانی که انتخابات مهندسی شده را تقلبی می دانند، همچنین برای رقبایی که در سوی دیگر میدان ایستاده اند مایه می گیرد. هدف او زمینه چینی برای دستگیری موسوی و کروبی است زیرا فکر می کند که آنها رهبری اعتراضات عمومی را در دست دارند و با زندانی کردن شان می تواند مردم معترض را به خانه بفرستد. اما ولی فقیه رژیم در باره این حقیقت که موسوی و کروبی در پشت سر مردم حرکت می کنند و رهبری اعتراضات خیابانی در دست آنان نیست خود را به نفهمی می زند. این ارزیابی او نیز از آن دسته حرفهای بی ربطی است که بارها از زبان وی شنیده شده است.
مشکل اصلی علی خامنه ای و رژیم درمانده او اعتراضهای وسیع مردمی است که از دم و دستگاه سرکوبگر ولی فقیه ترسی به دل ندارند و عزم خود را جزم کرده اند که تا رسیدن به حقوق انسانی خود از پا ننشینند. حال او هرچه دل تنگش می خواهد می تواند در محفل بله – قربان – گوهای اطراف اش بگوید اما ترس از تظاهرات میلیونی 13 آبان همچون کابوسی دست از سر او و رژیم درمانده اش برنخواهد داشت.