پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۸

اختاپوس سپاه هر روز فربه تر می شود


اختاپوس سپاه هر روز فربه تر می شود

جعفر پویه

سپاه پاسداران بعد از برگزاری انتخابات مهندسی شده و سرکوب خونین مردم معترض به تقلب و رای سازی وسیع، اکنون دستمزد خود را می گیرد. واگذاری 51 درصد از سهام مخابرات به یکی از شرکتهای وابسته به سپاه در زمانی کمتر از سی دقیقه، بذل و بخششی دندانگیر به این ارگان نظامی است.
سپاه مدتهاست که فعالیت اقتصادی خود را گسترش داده و از شرکتهای ساختمانی و راه سازی که سد سازی را نیز شامل می شد، به سوی کارخانجات و صنایع کشور دورخیز کرده و بخشهای پرسود آنرا در چنگ خود گرفته است. واگذاری قراردادهای نان و آب دار میدانهای نفتی تا کشیدن خط لوله گاز به پاکستان بدون شرکت در مناقصه های صوری از اتفاقاتی است که در دولت احمدی نژاد به سود سپاه صورت گرفته است. دخالت در فعالیت بانکداری و در چنگ داشتن مبادی ورودی ای همچون اسکله و فرودگاه، کار پر سود واردات بدون کنترل را رقم زده است.
منهای آن، معافیت مالیاتی سپاه و دسترسی به رانتهای اطلاعاتی روز به روز این غول اقتصادی تازه به دوران رسیده را فربه تر می کند. با در چنگ داشتن بخش وسیعی از اقتصاد کشور، سپاه به علت معافیت هیچگونه مالیاتی نخواهد پرداخت و همچنین به دلیل موقعیت نظامی اطلاعاتی از هرگونه کنترلی نیز معاف است. غیر از آن، واگذاری 51 درصد از سهام مخابرات به سپاه به منزله کنترل و تصمیم گیری این ارگان نظامی برای یکی از وزارتخانه های مهم دولت است. معلوم نیست که وزیر مخابرات (که به وزارت ارتباطات و فن آوری تغییر نام داده) از این به بعد توسط سپاه انتخاب خواهد شد یا رییس دولت و برنامه کاری آن توسط چه کس و چه نهادی کنترل خواهد گردید؟
حضور پر قدرت سپاه در دولت و جاسازی فرماندهان آن در وزارتخانه های گوناگون به منزله کنترل این وزارتخانه ها و استفاده از رانت قدرت برای دست اندازی به منابع تولید ثروت آنهاست.
سپاه می رود تا هرچه بیشتر قدرت خود را در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی بر دیگر باندهای حاضر در قدرت دیکته کند. اگر روال کار به همین صورت به پیش رود، تا چند سال دیگر تمام حوزه های اقتصادی و سیاسی در چنگ فرماندهان این اختاپوس تازه به دوران رسیده خواهد بود. کاری که اکنون به ظاهر در زیر سایه ولی فقیه به انجام می رسد، آینده ولی فقیه را نیز به بازتابی از تصمیمهای این ارگان نظامی اقتصادی مشروط می کند.