جمعه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۶

زمان پر تاب تیر خلاص رژیم ضد بشری خمینی توسط آرش کمانگیر فرارسیده است


زمان پر تاب تیر خلاص رژیم ضد بشری خمینی توسط آرش کمانگیر فرارسیده است!!!

دو ترانهُ پرشور و خاطره انگیز در راستای بر افروختن آتش قیام سراسری برای جارو کردن تام و تمام رژیم ضد بشری آخوندی، پاسداری در سر زمین شیر و خورشیدمان.

Time to pretend. From MGMT, 1 ترانهُ

برای تماشای ویدیو کلیپ اینجا کلیک نمایید، و یا روی این لینک کلیک نمایید:

http://mu.tahani.googlepages.com/timetopretend!

2 ترانهُ یک روز شیرین،

ONE SWEET DAY, FROM MARAIAH CARY, FUSHIGI YUGI

برای تماشای ویدیو کلیپ اینجا کلیک نمایید، و یا روی این لینک کلیک نمایید:

http://www.metacafe.com/watch/1051300/fushigi_yugi_one_sweet_day/

اتحاد عمل تمامی احزاب و گروه ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی ایران زمین، این سرزمین شیر و خورشید ضامن پیروزی نهایی ما خواهد بود.

پیوز و سرفراز باشید.

م طحانی

ایران زمین