شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۶

یاد داشت هفته


عوامل ملاها در بریتانیا
در اظهارات شهود که اعضای کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد به یک دادگاه بریتانیا ارائه دادند، نمایندگان و لردها راه هایی را که رژیم و وزارت اطلاعاتش در بریتانیا عمل میکند مشخص کردند.
وین گریفیث، یک عضو سابق مورد احترام پارلمان که تخصص زیادی در امور ایران دارد، تجربه خودش و همکاران پارلمانیش را بیان کرد. آقای گریفیث توضیح داد که هر وقت یک عضو پارلمان برای اهداف آزادی و دمکراسی غیر مذهبی در ایران ، آنطور که توسط مجاهدین و شورا نمایندگی میشود, ابراز حمایت میكند، مورد بمباران تبلیغات سوء درباره اپوزیسیون اصلی ایران قرار می گیرند.
در برخی موارد نمایندگان و لردها مستقیما مورد مراجعه سفارت ایران در لندن قرار می گیرند در حالی که در بیشتر مواقع, افرادی که ادعا می کنند اعضای سابق جدا شده از مجاهدین هستند که توسط رژیم استخدام شده اند, سراغ آنها می روند. وین گریفیث افزود در مواقع دیگر پارلمانترها مورد مراجعه سازمان هایی قرار میگیرند. که ادعا می کنند سازمان های حقوق بشری یا سازمان های غیر دولتی هستند این سازمان های پوششی برای رژیم ایران شامل انجمن نجات، پیوند و آوا هستند. او همچنین جزییات وب سایتهای مختلفی را فاش كرد که توسط رژیم ایران برای گسترش تبلیغات سوء علیه مجاهدین بکار می روند.


http://www.irandidban.com/index-e.asp
http://www.iran-interlink.org/
http://www.nejatngo.org/index_en.php
http://www.theblackfile.com/edefault.asp
http://www.habilian.com/default-en.asp
http://www.negaheno.net/
http://www.banisadr.info/
http://hasanzebel.blogfa.com/
http://82.182.32.11/falagh/index.php
http://www.zarrebin.com/
http://www.zarrebin.com/English/default.asp
http://www.iranpeyvand.com/index.html
http://www.survivorsreport.org/
http://www.irane-ayandeh.com/
http://www.mehdis.com/مسعود و آن خدابنده (سینگلتون)
بنابر یک استشهاد که در یک دادگاه بریتانیا در سال 2003 توسط برادرش ابراهیم خدابنده عنوان شد، مسعود خدابنده یك مامور وزارت اطلاعات است که در بریتانیا فعالیت می کند.......
وی در 1998، با استفاده از پوش شرکت در کنفدراسیون جهانی کارگر، به سنگاپور رفت که در آنجا، بنابر استشهاد برادرش، مخفیانه با نمایندگان وزارت اطلاعات ملاقات کرد. آن زمان بود که مسعود خدابنده استخدام شد و شروع به کار بعنوان یک مامور وزارت اطلاعات نمود. دستورات به او, عمل کردن علیه اپوزیسیون ایران و پناهندگان ایرانی ساکن بریتانیا و سایر قسمت های اروپا بود.
مسعود خدابنده با آن خدابنده (سینگلتون) ازدواج کرده است.....
در ژوئن 2004، وین گریفیث از این كه آن سینگلتون را در زندان بدنام اوین دید، شگفت زده شد. در استشهادش برای دادگاه، وین گریفیث در استشهادش برای دادگاه درباره زندان اوین گفت: 'زندان اوین بعنوان یکی از مخفی ترین و وحشیانه ترین زندان ها در جهان شناخته میشود. ده ها هزار زندانی سیاسی در این زندان شکنجه و اعدام شده اند. زندان اوین جایی است که خبرنگار عکاس کانادایی زهرا کاظمی در ژوئیه 2003 با مرگ وحشیانه اش روبرو شد.

پیشنهادات
کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد نسبت به تهدیدات وزارت اطلاعات و مامورانش در بریتانیا هشدار میدهد. از دولت انگلستان میخواهد كه قطعنامه مصوب اتحادیه اروپا را كه خواستار اقدام مشترك برای اخراج یا ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، به مورد اجرا بگذارد.


کپی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.