شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.یادداشت هفته.

روز گذشته دادگاه انگلستان با صدور حکمی بر لغو مارک تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران رأی داد و به وزیر کشور انگلستان دستور داد که حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمانهای ممنوعه، به پارلمان انگلستان ارائه نماید. کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه (پوئک)، در حکم خود بر بطلان برچسب تروریستی بر روی سازمان مجاهدین خلق ایران به دولت انگلستان دستور داد که رفع ممنوعیت این سازمان را بمورد اجرا در آورد. پس از گذشت 7 سال از برچسب تروریستی و به چالش گرفتن این برچسب توسط 35 عضو پارلمان اعیان و عوام انگلستان سرانجام سازمان مجاهدین خلق ایران در این مبارزه به پیروزی رسید. دولت انگلستان و بویژه جک استراو وزیر امور خارجهُ پیشین انگلستان که سردمدار این برچسب تروریستی در انگلستان و اروپا، بود، و دولت انگلستان که روابط و مناسبات گستردهُ سیاسی و اقتصادی با این رژیم ضد بشری دارد جنگ سیاسی را باخت و مجبور به سپردن صحنهُ رفع برچسب تروریستی لز سازمان مجاهدین خلق ایران گردید. این نشانهُ برانگیختگی وجدان بیدار جامعهُ انگلیس میباشد و باید که کل جامعهُ اروپا و آمریکا در این راستا بکوشد و این برچسب آخوند و پاسدار پسند را از روی سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان محوری مبارزه با رژیم بر دارد تا زمینهُ قیام نهایی بر علیه رژیم پوسیدهُ آخوندی پاسداری حاکم بر میهنمان به نتیجهُ نهایی خود برسد و آرزوی نهاییمان که برقراری حکومت سکولار و دمکراتیک در میهنمان میباشد را به سرانجام برسانیم. شرم و بی شرفی سیاسی برعوامل تأخیر در سرنگونی این رژیم پلید بر کلیهُ سردمداران کشورهایی نظیر آمریکا (آقای کلینتون)، و جک استراو وزیر امور خارجهُ پیشین انگلیس میباشد که با این برچسب تروریستی آب به آسیاب رژیم پلید آخوندی، پاسداری ریخته و مبارزهُ بر حق مردممان را بمدت یک دهه بتأخیر انداختند، در این راستا از هیچ دنائت و جنایت و حمایت از این رژیم پلید کوتاهی نکردند. تاریخ این حمایتهایشان را از این رژیم پلید فراموش نخواهد کرد و در هر سر فصلی به آن استناد خواهد نمود. این ننگ تاریخی مماشات گری از رژیم کثیف ملاها به ثبت رسیده است و آنها را راه گریزی از این نخواهد بود. با این امید که مجامع بیدار و مترقی اروپا و آمریکا از نتیجهُ دادگاه انگلستان تجربه کسب نموده و این برچسب ناچسب را از روی سازمان پیشتاز مجاهدین خلق ایران بردارند، به پیشواز روزهای خوش پیروزی بر اهریمنان حاکم بر میهنمان میرویم باشد که روزهای خوشتری در پیش رو داشته باشیم. بامید آنروزها، بامید پیروزی.

محمد طحانی

ایرانزمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/