شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


یادداشت هفته.


کمیسیون ساز مانهای ممنوعهُ انگلیس بار دیگر بر حکم لغو بر چسب تروریستی از روی سازمان مجاهدین خلق ایران مهر تأیید گذاشت و در خواست استیناف وزیر کشور دولت انگلیس را مردود شناخت. تأیید حکم 9 آذر 1386 دادگاه انگلیس برای برچسب تروریستی برعلیه این سازمان وارد پروسهُ نهایی گشته است و باید که این برچسب ناچسب از روی سازمان لغو و برداشته شود. در اینجا متن پیام خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت مورد توجه شما باشد.


خانم مريم رجوي, رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, قضاوت امروز را مهر تأييد ديگري بر بطلان برچسب تروريستي عليه مجاهدين دانست و گفت :


حكم 30نوامبر و همچنين رد استيناف دولت انگليس, برغم شانتاژ و همه محدوديتها و فشارها, نشان داد كه استمالت از ملايان خون آشام حاكم بر ايران, تنها دليل وارد كردن برچسب تروريستي عليه مجاهدين و نگاه داشتن اين سازمان در ليست سازمانهاي ممنوعه بوده است.


رئيس جمهور برگزيده مقاومت تصميم امروز دادگاه را به نمايندگان پارلمان, به سازمان مجاهدين خلق ايران, به مجاهدان اشرف و به رهبر مقاومت و به مردم ايران تبريك گفت و افزود: دولت انگليس اگر كمترين پاي بندي به قانون و عدالت و حكم دادگاه داشته باشد, بايد بدون فوت وقت حكم دادگاه را باجرا در بياورد, نام مجاهدين را از ليست سازمانهاي ممنوعه حذف و همة محدوديتهاي ناشي از اين ممنوعيت را برطرف سازد.


خانم رجوي اظهارات 21آذر نخست وزير انگلستان در پاسخ به اعتراض نمايندگان پارلمان به عدم اجراي حكم پوئك را كه گفته بود ممنوعه كردن مجاهدين كار درستي بوده است, تاسف بار خواند و گفت استمالت از فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران, كار را به آنجا رسانده است كه در يك اقدام به غايت غير معمول, نخست وزيرانگليس, آشكارا, حكم قضات اين كشور را هم زير پا ميگذارد و حتي احترام ظاهري به راي دادگاه را نگه نميدارد.


رييس جمهور برگزيده مقاومت افزود: دولت انگليس بخاطر روابط ديرين خود با ملايان , بار ديگر براي نقض حكم پوئك به دادگاه استيناف بالاتر مراجعه خواهد كرد, اما مقاومت ايران و حاميانش و پارلمانترهاي شريف و دمكرات انگليسي و وكلاي آنها بدون شك اين تصميم مورد پسند آخوندها را تا به آخر مورد چالش قرار داده و در هم خواهند شكست. تجربه ثابت كرده است كه در هر دادگاه و مرجع بيطرفي و در هر كجا كه كمترين قانون و عدالتي در كار باشد, اين مقاومت ايران است كه بدليل حقانيتش پيروز ميشود.محمد طحانی


ایران زمینMo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/
http://mu.tahani.googlepages.com/