پنجشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۰

ققنوسهای دشت مقاومت و پایداری!

ققنوسهای دشت مقاومت و پایداری!
امروز، سه هفته از هجوم جنایتکارانۀ نیروهای مالکی به مجاهدان اشرف میگذرد. کسانیکه مثل من "لائیک" هستند و به عاشورا و حماسه سازان آن باور ندارند در این چند جمله ام تآملی دوباره نمایند تا "عاشورای 19 فروردین 1390 در اشرف را به تمامی ببینند"!.
3400 نفر در حدود 8 سال پیش توسط نیروهای ارتش آمریکا خلع سلاح شدند و در مقابل تعهد گرفته شدند که در مقابل هرگونه فشار و ظلم و تعدی مورد حمایت قرار گیرند..! اما با کمال تعجب از ژانویۀ 2009 که دولت وقت عراق مسئولیت حفاظت از این افراد را بعهده گرفت و در بدو اینکار هجومی سهمگین به این افراد محاصره و خلع سلاح شده وارد آورد و عجبا که "نیروهای آمریکایی موجود به تماشای این جنایت نشستند و با خنجری بر پشت محاهدین اشرف آنها را در مقابل دیکتاتور خونخواری چون مالکی تنها گذاشتند".! "انعکاس این جنایات، جهانی را لرزاند ولی مسئولین و رهبران آمریکایی و دولت مالکی ککشان هم نگزید و آنرا به پشیزی نگرفتند؟!".... درسحرگاه 19 فروردین 90 هجومی سهمگین توسط نیروهای تا دندان مسلح مالکی با زرهپوش و نفربرهای "هاموی" و لودر و.... از ضلع شمالی اشرف به این"خلع سلاح شدگان مورد حمایت از طرف کنوانسیون چهارم ژنو" و.. حمله بردند و در ساعات اولیه حمله انبوهی کشته و مجروح ("با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی کشنده و یا با زیر گرفتن با زرهی "هاموی" و...) از آنها بر جای ماند...! فریادهای این مظلومین خلع سلاح شده "ودر ظاهر مشمول قوانین بین المللی" در دنیا پیچید و هر کس که در ارتباطاط جمعی دستی داشت به "بیان اینکه این یک حماسۀ دیگری از عاشوراست" به حمایت از این افراد پرداخت و عجبا که این همه انعکاس کک "آمریکایی ها و دولت مالکی" را هم نگزید و  به جای آن، بعد از حدود سه هفته از این جنایت صاحبی هم برای پیکرهای پاک 35 شهید این حمله پیدا شده ورژیم پابه گور ملا، پاسداری اعلام میدارد که "خانواده های کشته شدگان اشرف در ایران خواستار انتقال آنها به ایران هستند"!!! عجبا که دولتین آمریکا و عراق و ایران به قوانین بین المللی در رابطه با دفن کشته شدگان در اولین فرصت ممکن هم پایبند نیستند و به تمامی اعتراضات جهانی در این رابطه خود را به نفهمی میزنند"!!!. 225 زخمی که شامل انبوهی مجروح سخت وفوری میباشد در دست این افراد به ظاهر مورد حمایت، مانده است و "تعدادی هم که برای مداوا به بغداد برده شده بودند بدون اقدام درمانی به اشرف باز گردانده شدند"... "در اینجا هم دولتین آمریکا، عراق و ایران به قوانین مربوط به زخمیهای جنگی هیچ عکس العملی مثبت نشان نمیدهند و جالب اینجاست که این دولتها ادعای رعایت حقوق بشر را هم یدک میکشند"؟!.
سفر هیئتی از پارلمان اروپا به عراق برای پیگیری این جنایت علیه بشریت به این گفتۀ دولت مالکی که (بحث بر روی اشرف اساسآ غیر قابل گفتگوست!؟...) به پایان میرسد و آقای استراون استیونسون رئیس این هیئت پس از بازگشت در یک کنفرانس مطبوعاتی "شرایط حاکم بر ساکنین شهر اشرف را وخیم و ناپایدار و تهاجمی مجدد را با درصد بالا محتمل میداند"... و عجبا که "دولتین آمریکا و عراق و ایران در مقابل خود را به نفهمی تمام عیار میزنند"!!!. و گوششان در مقابل این جنایت ناشنواست!!!.
و این است که "تاریخ عاشورای دیگری رقم میخورد" یک طرف 3400" خلع سلاح شده بدون کمترین امکان دفاع از خود و محصور وممنوع از دیدار و ملاقاتهای بین المللی و حقوق بشری" و... در طرف دیگر یک "دولت خیانتکار به تعهدی که به تک تک ساکنین اشرف داده شده( دولت آمریکا)" و طرف دیگر "مالکی جنایتکار با انبوهی لشکریان تا دندان مسلح با حمایت صد درصدی از دشمن اصلی ساکنان شهر اشرف (رژیم پلید ملا، پاسداری حاکم بر ایران زمینمان)"... ببینید که "در قرن بست و یکم هم پیکرهای پاک 35 شهید این جنایت بعد از سه هفته هنوز روی دست ساکنان آن مانده اند و مالکی حنایتکار اجازۀ دفن آنها را نمیدهد" و " 225 زخمی با انبوهی از زخمیهای فوری و اورژانس... هنوز درمان نشده اند" و مابقی ساکنان این شهر از حمله ای جنایتکارانه از این نوع در امان نیستند... این "حسنیان خونفشان زمان در "اشرف" و این زینبیان زمان در "تمامی شهرهای بزرگ دنیا" نمود واقعی "آنچه بر خانوادۀ امام حسین در عاشورای 1300 سال پیش" رخ داد میباشند!. که لعنت ابدی را بر خاندان "شمر و یزید بر جای نهاد" و حال نیز "این سه دولت، آمریکا، عراق و ایران هستند که شمر و یزیدیان زمان حاظر میباشند و تاریخ در رابطه با آنها قضاوت خواهد نمود"...
با تمامی قوا به کمک این حسینیان و زینبیان زمان (در شهر اشرف و در سراسر جهان) برخیزیم و با ارجاع این جنایت به دولتهای محل سکونت خود به این تکرار تاریخ در این قطعه از جهان پاسخ مثبت دهیم تا انگ یزیدی بر ما نخورد... هرچند که مالکی این یزید دوران با حمایت صد درصدی از آمریکا (آمریکا در مقابل این جنایت میگوید که دولت عراق مستقل است ودر کار آن دخالت نمیکند؟!..)  "تمامی تلاشهای پارلمان اروپا را به هیچ میگیرد و شنیدید که دولت آمریکا همچنان به زخمیهای شهر اشرف هم رسیدگی نمیکند"؟!...
وای بر ما که یک جنایتی به این شکل صورت گرفته و جهانی  را بر آشفته ولی "آمریکا سکوت نموده" و دولتین ایران و عراق بر روی شهیدان آنها هم معامله میکنند و به رقص و پایکوبی بر کشته شدگان این جنایت میپردازند و با هم دیدارهای تاریخی در ثبت این جنایت میکنند و قراردادهای آنچنانی برای دستمزد به دولت مالکی میبندند..!
"ساکنین اشرف نمود کامل ققنوسهای خونفشان مقاومت و پایداری این دوران و مظلومین تاریخ جدید هستند" و باید که بیانیۀ پارلمان اروپا در رابطه با (راه‌حل صلح‌آمیز و دائمی برای کمپ اشرف در عراق - طرح هیأت اعزامی پارلمان اروپا به عراق {کلیک کنید}.) را بر فرق دولتهای آمریکا و عراق و ایران بکوبیم و شراکت آنها را در جنایت علیه بشریت آگاه نماییم". نگذاریم که تاریخ مجدد و مجدد در این نقطه از جهان (شهر اشرف) متداوم تکرار شود..
ارتجاع در درخشش امواج آگاهی و آزادی محو و نابود خواهد شد. پیروزی از آن خلقهاست.
پیروز باشید
ایران زمین.