جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۰

امشب "زنی از زنان قهرمان رزمندۀ شهر اشرف" در سوگ مرگ پدر داغدار است.....امشب "زنی از زنان قهرمان رزمندۀ شهر اشرف" در سوگ مرگ پدر داغدار است.....
مزدوران رژیم و اطلاعات رژیم به خاطر "رفتن این پدر از دست رفته به شهر اشرف و با توجه به عدم دیدار با دختر قهرمانش" به شدت مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود"...
26 سال بود که نتوانسته بود "دختر و نوه هایش و... را ببیند" و الآن آنها را در سوگ پیوستن خود به ابدیت غمناک گذاشت و رفت....
یادش را گرامی می داریم...چونکه پدر بزرگ خوبی برای بچه هایم و نوه هایش و "پدر خوبی برای دختر قهرمانش در شهر اشرف بود"....
بامید روزی که پس از پیروزی انقلاب، بر مزارش "با رقص و پایکوبی یادش را گرامی بداریم"...