یکشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۵

UK NHS nuclear threats by prescription؟ حزب الله ایران و لبنان در لندن و استفاده از مواد رادیوآکتیو در دارو هایم برای کنترل افکار و قتل من.


https://www.facebook.com/faryad.ashena

https://www.youtube.com/watch?v=yd19gP8ksAc&feature=youtu.be
UK NHS nuclear threats by prescription
؟

حزب الله ایران و لبنان در لندن و استفاده از مواد رادیوآکتیو در دارو هایم برای کنترل افکار و قتل من.

HERON PHARMACY (CHANGED TO ALPHA IN 2017) 193 EDGWEAR ROAD LONDON NW9 6LP
زنی بنام ""شهرزاد فراهانی"" هنگامی که زمستان 2016 متوجه شدم به فارسی بهم فحش میده صدایش زدم و پرسیدم ایرانی هستید؟ گفت بله... و هنگامیکه به صاحب داروخانه توضیح دادم وی هم هرگز معذرت خواهی نکرد؟ گفت ممکنه اشتباه شده باشه؟ و چند هفته بعد که رفتم صاحب داروخانه عوض شده بود و تمامی پرسنل آن زنان لبنانی بودند؟ و نفر جدید که آمده بود (به نام علی عرب لبنانیست ولی ازش پرسیدم کجایی هستی هنوز هم میگه از ""کنیا"" یعنی پرزیدنت اوباماست در لندن؟) امروز بهشون مراجعه کردم به دلیل داروی شربت سینه که بدون دستور دارویی و مارک کمپانی روی شیشه و بصورت باز داده شده بود! ازشون پرسیدم.. جواب مشخص نداد و گفت ما همیشه اینجوری میفروشیم و داروی دیگری را نشان داد که مطلقآ به این ربط نداشت. و در اینموقع میخواست شیشه دارو را از روی میز بندازه بشکنه؟ و هنگامیکه گفتم چرا؟ انکار کرد؟
همسایه شماره 10 – 11 – 12 من که از زمان ربوده شدنم در انگلیس تا حالا دنبال من در همه جا هستند و آفریقایی و انگلیسی میباشند در سال 2016 دنبال فردیکه دارو از این داروخانه برایم میآورد نمود که بتوانند امضای مرا از داروخانه بگیرند؟ و در مدت کمی دلیوری دارو از من امضا میگیرد و برای اطمینان هفته گذشته زمانیکه پرسکریپشن را خودم بردم علی گفت من برایت امضا میکنم؟
اینتلجنت سرویس همکاری مدام باهاشون داره و هر دارویی که باز است برایم میآورند را وقتی استفاده میکنم مدام احساس میکنم به قلب و مغرم شلیک میشه و به من تجاوز میشه و یا بدنم را قطعه قطعه میکنند (همزمان با کارهای تروریستیکه اسلامگراهای انگلیسی در تمام دنیا انجام میدهند... همین تیم ترور مموری کاردهایی را که از 2011 در فرانسه بلژیک و آلمان و نیس و موناکو داشتم را از خانه ام دزدیده اند و درست کارهای تروریستی در سالهای 2016- 2017 در اروپا جاهایی بود که من مدتی کم مسافرت کرده بودم..)
و خود شهرزاد فراهانی اعلام میکنه که از حزبالله ایران حمایت میکنه. و رابطش هم ""لرد انگلیسی جورج گالو وی هست و تمامی موارد ترور در آمریکا و اروپا را بهشون رهنمود میده. و در اروپا هم یکی از پارلمانترهای رومانی در پارلمان اروپا رابط اروپاییش میباشد! ...) و هنگام زنگ زدن به عارف داروخانه چی فراری به محل دیگر که لبنانیست هم فقط به موردی که چینی ها در داخل داروخانه به قلبم مشت زدند اشاره میکنه (یعنی بمبگذار های اکلاهما که سکته قلبی کرده بودم و از زمانیکه در لندن ماندنی شدم تمام وقت در اینترنت و تلفن سیستم  من هستند و دیروز اعلام شد که چند صد میلیون حساب ایمیلی توسط هکر ها {گفتند روسی ولی من همسایه چینی دارم نه روس؟ هک شده است...} و مورد شهرزاد را انکار میکنه؟ و وقتی ازش میپرسم پس چرا رفتی سکوت میکنه؟ و همین تیم چینی و جهود که در محل اقامتم دفتر وکالت دارند و پروژه ساختمانی وابسته به آنها هم هست با کپی کردن عکس و مدارکی که از خانه ام در اینجا دزدیده منو "بعنوان کشاورز کرد عراقی آمریکایی فراری""؟ معرفی میکنه و در فلوریدای آمریکا هم تیم وسیع تروریستی دارند و رئیس جمورچین در ""فلوریدا با رئیس جمهور جدید آمریکا دیداره میکنه؟ تروریستها اینجوری باج میگیرند؟ و این تیم تروریستی است که سکته قلبی ام را انکار میکنه؟ و اگر به مدارک مکالمات تروریستی که در آلمان در 23/07/2016 به مردم عادی شلیک کرد ""تروریست ایرانی به زبان انگلیسی میگه "" مو پیپیل گو هوم"" فقط چینیها منو به اسم ""مو"" صدا میزنند! (و از این نمونه من نیتیجه میگیرم که دو شلیک به ماشینم در 29/08/2013 در بلژیک به ماشینم هم باید چینی باشند...).
{لطفآ به مکالمه من با این داروخانه چی دقت نمایید:
(اشاره اش به دختر و پسرهاییست که تیم ساختمانیشان میدزدند و بهشون تجاوز میکنند و صدای ناله آنها در خانه من پخش میشود و بعد به دکتر من زنگ میزنند که من در خانه با خودم حرف میزنم و یا داد میزنم؟ و من دیوانه ام؟ و علی میگه من ""انسان هستم"" و شهرزاد فراهانی هم ""اکی هست"" 100% کدی که در بمبگذاری اکلاهما بکار رفته و تمام افراد ""تسکو"" محل اقامتم در لندن هم از همین کد استفاده میکنند ولی زیر پوش "پرنس ویلیام البته؟"" و هنگامیکه من با عارف نفر قدیمی داروخانهچی تلفنی صحبت میکنم "از اینکه دوباره به زبان انگلیسی میگه وی فاک یو را میتوانی بشنوید! (فاصله اش از تلفنم دور و ضعیف شنیده میشود). در آدرس جدیدم که خانه نوساز بود وقتی در 2016 گاز شیمیایی زدند پلیس محل اقامتم با کمال بیشرمی بهم میگه من بو احساس نمیکنم و وقتی گفتم چشمت هم نمیبینه تمام سقف اطراف ایرکاندیشن سیاهه از خانه ام فرار میکنه؟}
اول"" شهرزاد فراهانی میگه امروز صبح حال شما خوب نبوده و فورآ دستهایش را زیر بغلش مثل جهود انگلیسی در تـهران که به منهدم شدن ""ساختمان پلاسکو قهقه میزد درمیآره؟ {قضیۀ کرد شدنم از زمانی شروع شد که یک جهود انگلیسی در وزارت کشور انگلیس پاسپورت آمریکایی ام را گرفت و مجبور به ماندنم در لندن نمود شروع شده و این از انجا ناشی شده که در تنها عکسی که از ترکیه گرفته بودم و در خانه ام در دالاس بوده میباشد که بدون هیچ دلیلی دست بسته عکس گرفتم! و بعد از گرفتن پاسپورتم در لندن و آنطوری که شنیدم یکسری وسائل عجیب و غریب و شاید هم چند چاشنی و مواد انفجار و سلاح را در خانه ای قرار داده و همین نوع جهود ها در آمریکا منوکرد عراقی و... معرفی نموده اند! مهمتر اینکه اوباما بعد از انتخابش در اولین بار مدام اینجوری وا میایستاد! و تمامی افراد جهود و هندی و انگلیسی محل اقامتم در 21 سال گذشته عمومآ دست بسته اند! و به دلیل اینکه از آمریکا تگزاس و لس آنجلس رهبری میشوند مهم نیست که کجا و در چه حالی هستم از چشم من میبینند (فقط لازم است به هر کس هر حرف و هر چیزی بدون فکر کردن نگاه کنم آنها میفهمند که متوجه چی هستم! دقیقآ شیوه ای را که برای هدایت و رهبری 9/11/2001 استفاده نمودند و ... و مهمتر از همه انهدام ساختمان 7 در کنار برجهای دوقلو بدون اصابت هواپیما! و بعد از اینکه در 2006 برای 2 هفته به نیویورک سفر کردم همین جهود با کمک دوستان انگلیسی اش بخش وسیعی از محل اقامتم را با دولت انگلیس معامله نموده و صاحب شده نه اینکه بخره! و شیوه بمبگذاری اکلاهما هنوز درپشت پرده مانده است و در 2015 صاحب خانه ام ""متروپولیتن هوسینگ خودشو لو داد و از پشت یخچالم رفت و فیوز پلاگ برق را در آورد... به نشانه سومین بمبی که در اکلاهما دفیوز شده و منفجر نشده بود؟..) و حدود 2009 که به این داروخانه مراجعه نمودم که داروهایم را بگیرم متوجه شدم که این تیم تروریستی جهود به اینجا نمیاد با هاشون ماندم تا حدود زمستان 2016 که عارف را مجبور به فرار از اینجا نموده و از طریق شهرزاد فراهانی داروخانه را بزور گرفته و اسمش را به آلفا تغییر دادند! در 21 سال گذشته هر جایی که پلیس انگلیس و اینتلجنت سرویس منو به شدت زده بعدآ آنجا را به زور گرفته و به کرد های ترکیه "پ ک ک" داده است؟ } و اگر دقت نموده باشید حدود چند سال پیش در اسرائیل تظاهرات گسترده ای علیه دولت انجام گرفت که اسرائیل تهدید نمود که سیاهپوستهایی که در پس اینگونه ترورها هستند وعموما پناهنده جدید هستند (و من میدونم که رهبریشان را یک زن دیگر جهود و دندانپزشک من در محل اقامتم در پس آن بود؟)..  
جولای امسال 21 سال است که پلیس محل اقامتم و نشنال هلف سرویس انگلیس در تمام دنیا به جنایت و ترور مشغوله و بدون توقف مدام منو ساواکیهای گذشته با کمک حزبالله ایران و سوریه و لبنان و افغانها و... شکنجه میکنند.
{این تروریستها در پوش پروژه ساختمان سازی که بهترین پوش برای ورود به خانه میباشند و در پوش تعمیر کار مواد رادیو آکتیو را وارد خانه مینمایند و همینطور انهدامهای دلخراشی مثل انهدام بیلدینگ شماره 7 در نیویورک در 21.09.2001 و بمبگذاری اکلاهما و انهدام ساختمان پلاسکو در تهران اقدام مینمایند...و یا به شیوه انهدام با امواج الکترو مگنتیک میتوانند هر نقطه در جهان را منهدم نمایند و این انهدامها به شکل زلزله و سونامی در این زمان شناخته میشود و بیشتر ارتشهای دنیا از چگونگی استفاده این اسلحه برای انهدام جلوگیری مینمایند و فورا آن را پدیدۀ طبیعی زلزله ... معرفی مینمایند تا دستان خون آلود خود را پنهان نمایند..(نمونه زلزله ها در ژاپن و یا زلزله در 23/07/2016 در مرکز ایتالیا بعد از دادگاه من در لندن در همین روز و تمامی زلزله هایی که در ایران و ترکیه و آمریکا و.. انجام داده اند دقت نمایید..). به عکس زندانی که از می 2015 به آن منتقل شده ام دقت نمایید چرا در یک ساختمان 6 طبقه فقط طبقه پنجم بالکن داره و باقی نه؟ در داخل این به ظاهرفلت های بدون پنجره چکار مهمی بجز انهدام دنیا مثل مواردی که توضیح دادم انجام میدهند؟
 انهدام دنیا در 21 سال گذشته را طرح ریزی نموده اند!.}.
م طحانی 
15/03/2017 لندن