چهارشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۳

پرزیدنت ،بوش، پرزیدنت ،باراک اوباما، و آقای دیک چینی، مبارک است، بفرمایی...

پرزیدنت "بوش" پرزیدنت "باراک اوباما" و آقای دیک چینی! مبارک است! بفرمایید به دادگاه!
اخبار روز سه شنبه 18 آذر برابر با 9 دسامبر 2014 همه را به حیرت واداشت!
کاخ سفید وجمهوری خواهان، خواهان برخورد، پیش از گزارش عمومی {
C.I.A. شکنجه توسط 
در مطبوعات و.... شدند!  }
سه شنبه 02/12/2014  = 11آذر 1393 با
دفتر "وایت هاوس" تماس گرفتم متاسفانه بجز تلفن "دپارتمنت آو
ساتیت"
White House,
Department Of states.
هیچ تلفن دیگری وصل نبود؟ (میدانید چرا؟..) و زمانی که با این بخش از
"کاخ سفید" موضوع 18 سال شکنجه ام در لندن را "به بهانۀ
آمریکایی" بودن را شرح دادم با تاسف بسیار تلفن دفتر آمریکا در لندن را بهم
داد که تماس بگیرم و بازگشتم به آمریکا را پیگیری کنم!
{مدت کمی بعد از تماسم خانه ام را آب گرفت و 6 شبانه روز
هیچ کس جلوی آنرا نگرفت}.
درست 1 هفته بعد ( دلیل بسته بودن تلفن های پرزیدنت اوباما سر باز مینماید...)
مسئلۀ شکنجه توسط
C.I.A
بازتاب مطبوعاتی گستردۀ مجددی را پیدا کرد!
دقیقآ همینه! "وقتی که آقای اوباما و آقای کلینتن" با شعار
"مراوده با ایران" ( توضیح: "ایران عنوان سمبل و سرکردۀ اصلی
تروریسم اسلامی جهانی را دارا میباشد! و این کلمۀ مرادوه نه مقابله بسیار معنی دار
است") به پیروزی رسیدند ولی به دلیل غلط بودن استراتژی هر دو اینها و بویژه
"پرزیدنت اوباما" دیدیم که در انتخابات میان دوره ای ماه گذشته چه شکستی
را متقبل شد! و درز موضوع شکنجه در مطبوعات در این مقطع "میتواند نشانۀ انتقام
گیری از شکست ماه قبل به حساب آید!"
این حرف واقعیت دارد که "اگر در مقابل دشمن یک لحظه غافل بشوی ضربه را
خورده ای! حکومتی که بر اساس "مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! که هر روز
هزاران بار از بلندگوهای حکومتی اش آن را پخش میکند! باید بسیار خام باشی که "کلمۀ
مراوده را به جای مقابله بکار ببری" و دشمن از این کوتاه نظری شما ضربه اش را
خواهد زد!
مبارک است!     به اندازۀ کافی موقعیت
سیاسی "پرزیدنت اوباما شکستنی و سست شده است و دشمن استفاده مجدد نموده و
وانمود میکند: ""اینها که در درون دولت و حکومت آمریکا با هم مقابله
میکنند وقت است که ضربۀ دیگری بزنیم و دشمن خود را شکنجه گر و متجاوز به حقوق شهروندان
خود معرفی نماییم!"" و جای پای ""شگنحه گران خود را به دولت
آمریکا و رهبران آمریکایی داده و به طبل تبلیغاتی در تمامی مطبوعات معتبر خود
آمریکا بکوبند! تا چهره ضد بشری خودشان را سفید نمایند!""
بی دلیل نبود که بعد از "پیروزی پرزیدنت اوباما در دور دوم در آمریکا در
داخل ایران اعدام و شکنجه و ترور و ""حتی موج ترور های کور در داخل
آمریکا""  اوج بیشتری گرفت و
هنگامیکه روباه بنفش انگلیسی }روحانی{ رئیس جمهور ایران شد رقم اعدامها در طول 6
ماه اول ریاست این شیاد به بیش از 1000 نفر رسید!
آیا چشم باز و گوش شنوایی هست؟"" یک ذره کوتاهی هزاران نفر قربانی!""
میلیونها قربانی بی گناه در 9/11/2001 در "مقابل یک باز جویی که از روی
عصبانیت بازجو انجام گرفته" در مقابل این همه جنایت رنگ میبازد و "مقتول
انگ شکنجه گر میخورد"!
درست عملکردی که رژیم ملا، پاسداری 37 سال است این شیوه را پیش میبرد!
بفرما آقای اوباما! آقای بوش
و آقای دیک چینی!
به مطبوعات خودتان جواب
بدهید!
"حزب جمهوری خواه آمریکا بر عکس حزب دمکرات (حزب دمکرات از زمان کلینتن زمزمه مراوده با ایران را شروع
کرد که پرزیدنت کلینتن بعد پیروزی به ایرلند شمالی سفر کرده و ترانۀ دیگه نمیخوامت
را برای انگلیسیها میخواند؟..) همیشه دشمن شمارۀ یک خودش یعنی رژیم ملا، پاسداری
را بهتر شناخته است و با درایت و آگاهی خاصی در مقابل آن موضع گرفته و حالا بر کرسی متهم به شکنجه گر نشسته است؟"  "آقای پرزیدنت بوش، آقای دیک چینی، بفرمایید"!
باید همیشه به خود بقبولانیم که "دشمن من از تمامی امکانات و حتی از
مخالفین درون حزبی و حتی درون خانواده ام هم بر علیه من استفاده خواهد کرد! اگر
این را نادیده بگیرم یعنی کوچکترین و اولیه ترین اصول سیاست را نمیدانم و یا
نادیده گرفته ام" و "ضربه را از جایی خواهم
خورد که چشم خودم را بسته ام!""
اصلا مهم نیست که افکار سیاسی و
ایدئولوژیک من چیست! مهم این است که دشمن و دوست خودم را در چه نقطه ای قرار داده
ام! کسی که میلیونها بار در شبانه روز بوق "مرگ
بر آمریکا و..." سر میدهد
را اگه یک لحظه فراموش کنم ضربه اش را خواهد
زد! هر کسی که هستی باش، هیچ مهم نیست! اصلی ترین دشمن دولت ملا، پاسداری حالا
باید: "انگ بزرگ شکنجه گر بر پیشانی خود حمل
نمایند!"
درست "انگ شکنجه گری که بر پیشانی اصلی ترین اپوزسیون
رژیم ملا، پاسداری از روزهای اولیۀ بعد از حاکمیت ملایان بر ایرانمان خورد!"
در آستانۀ 37 امین سال حاکمیت تروریسم جهانی اسلامی بر ایران هستیم و این "انگ شکنجه گر بودن اصلی ترین مخالفین ملایان حاکم
{حزب جمهوری خواه آمریکا و رهبران این حزب} نقل و شیرینی جدیدی بر سر سفرۀ
پاسداران و بسیجی ها و ملایان حاکم خواهد بود!" و "" شاهد اوج گیری
تروریسم دولتی ایران در داخل آمریکا و همۀ جهان و اعدام گسترده تر در ایران خواهیم
بود!.
 ""شروع
مجدد اسید پاشی و بازگشت به روزهای اولیۀ حکومت اسلامی در ایران نشان از اوج گیری
خصومت گسترده در برون مرز را پشت سر داشت.."". و علم کردن شکنجه گر بودن
حزب جمهوری خواه آمریکا و
"آقای پرزیدنت
بوش، آقای دیک چینی،
نمود خارجی اوج گیری تروریسم اسلامی در داخل ایران میباشد!"
      لطفآ چشم و
گوش خودتان را بیشتر باز نمایید!

توضیح:  لطفآ به این بازتابها در رابطه با شکنجه توسط  
C.I.A
به چند مطبوعات زیر مراجعه نمایید:
 1= } NEW YORK TIMES
09/12/2014
http://www.nytimes.com/2014/12/09/us/politics/white-house-and-gop-clash-over-torture-report.html?emc=edit_th_20141209&nl=todaysheadlines&nlid=65586674&_r=1

2= } NBC NEWS 09/12/2014
http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/senate-report-finds-cia-interrogation-tactics-were-ineffective-n264621http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-chief-john-brennan-defends-agency-questions-some-tactics-n266401

http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-chief-john-brennan-defends-agency-questions-some-tactics-n266401
3= } American Civil
Liberties Union  (ACLU)
09/12/2014
https://www.aclu.org/secure/cia-torture?emsrc=Nat_Appeal_AutologinEnabled&emissue=nationalsecurity&emtype=petition&ms=eml_140926_nationalsecurity&__af=apltKLQm12kn7pzLLp0r4V0o0xedylNX5aakw%2B4VsK%2BnNP2BpvcATbzJVXlNz56hF3hOAGn8H5IKGKDKyqSTgJf65TKDqHJyk%2B93HnZEB9ITdjCp0izr0auBaGS719GQRXlpCztBSKEUgBY5bgarMqSbvsdkwUS0XnTeAehXYy3XV0h3m8slvCExYpENVauNHU32Uas9QcnqiSIUBZgq5joMIRFJOBBS6hUBb8z9wunkLezWkaCfuR1ACAriyX%2BY&__spstate=full
"دشمن
همیشه دشمن است! با هرزبانی که در مقابل من قرار بگیرد"
پیروز باشید.
م طحانی 18 آذر 1393 - 19/12/2014
ایران زمین