جمعه، دی ۰۵، ۱۳۹۳

سال 2014 میلادی فصلی خونین در ایران و جهان با دستان پلید انگلیسی آخوندی ...https://www.youtube.com/watch?v=fU7gRdnnh0E
  سال 2014 میلادی فصلی خونین در ایران و جهان با
دستان پلید انگلیسی آخوندی به پایان رسید! سال 2015 چه خواهد شد؟ سال 2015 را در
زمانی شروع میکنیم که ایران توسط یک رئیس جمهوری (روحانی) که با پرچم میانه روی و
مماشات با غرب به ریاست رسیده است! ولی نه تنها چیزی در تمامی وجوه سیاسی اقتصادی
و اجتماعی بهتر نشد بلکه چهرۀ مردم ما بویژه دختران با رزیلانه ترین و کثیفترین
نوع خونین گردید! ثمرۀ سوزاندن با اسید که در بدو انقلاب بوقوع پیوسته بود اینبار
توسط مهره های انگلیسی و"" با فرمان پرنس ویلیام از لندن"" به
سرتاسر ایران گسترش داده شد! و در شهر های بزرگتر هم به شیوه های "تظاهر به
اسید پاشی" به صورت زنان و دختران در سطح وسیع انجام گرفت! و دولت آقای
روحانی مطلقآ به ریشه یابی این جنایات نپرداخت؟ اعدامها در زندانها به شیوۀ
اعدامها در انگلیس ""مخفیانه"" (1)، و در سطح وسیع گسترش
یافت! و دربخشهای وسیعی از کشور اعتراض زندانیان اوج گرفت ولی آقای روحانی مطلقآ
صدای آنها را نشنید؟ آقای روحانی یا وظایف خود را نمیداند! و یا از آنجایی که از
بدو تاسیس دولت اسلامی در ایران در رآس دستگاه سرکوب بوده خود را به نفهمی آگاهانه
میزند!(1) تا چهرۀ خود را نوررانی نگاه دارد! ولی تاریخ ورای هر ایدئولوژی و سیاست
به قضاوت خواهد نشست! آقای روحانی شما و دولت شما رکورد شکسته اید! چه در جنایت
به شیوۀ "آخوندی ی انگلیسی" در زندان و چه در کوچه و خیابان! و سرکوب
اقلیتهای قومی، مذهبی و...
چگونه میتوانید از اینکه این همه اعدام که در 6 ماهۀ
اول حکومت شما بالغ بر 1000 نفرعلنی (فقط آنهایی که اعلام علنی شد و به گفتۀ کسانی
که به خارج آمده و گزارش داده اند اکثر زندانیان سیاسی بدون اعلام علنی در اکثر
زندانها در ماههای اولیۀ ریاست جمهوری روحانی مخفیانه اعدام شده اند و زندانها را
خالی نموده اند...). و برای ریشه کن کردن تظاهرات علیه دولت خود با شناسایی افراد
مشخص به اسید پاشی به صورت زنان و دختران پرداختند! و برای همه گیر کردن این مسئله
و ترس گسترده تر به عملیات "شبه اسید پاشی" در تمامی ایران پرداختند! داعش(2)،
(دولت اسلامی عراق و شام) پدیدۀ دیگری از قبل آقای روحانیست! و تمامی سلاحهای
اولیه آنها از انگلیس و ایران تآمین شده بود! ولی زمانیکه دولت روحانی متوجه شد که
امکان دارد که چهرۀ او نمایان شود با ""شوهای تلویزیونی
آخوندی"" شروع به سمپاشی کرد که "داعش" را از خودش دورکند،
ولی این ننگ را هم نخواهید توانست با رنگ پاک نمایید! تمامی اقلیت های مذهبی و
قومی و سیاسی هم در زمان روحانی بیشتر محدود تر شدند و حتی در برون مرز هم مورد
سرکوب دولت روحانی قرار گرفتند! از آنجائیکه هنوز در آمریکا دولت
"اوباما" سر کار هست آقای روحانی با دست باز تری به اعدام و سرکوب و
بستن روزنامه ها و دهان مردم پرداخت! زیرا "اوباما" اصلی ترین و مهمترین
رئیس جمهور دنیا، نه تنها چشمان خود را بروی حفظ حقوق بشر درجهان بسته و خودش را
به نفهمی و نادیده گرفتن آنچه زیر پای وی و در کشورهایی که توسط آمریکا به اصطلاح
آزاد شده اند (مثل عراق و داعش..) بسته! بلکه با کسانی سر یک میز مینشیند که اصلی
ترین دشمن مردم آمریکا میباشند!(3)، چه برسد به اینکه بخواهد نظری و یا موضعی علیه
آنها بگیرد! برای ما ایرانیها "پدیدۀ اوباما، انگلیس، روحانی" خیلی
کشنده بود! و تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که در زمان این مهره ها، چهره های
دختران و زنانمان در ایران را با اسید سوزاندند؟ و از این پدیدۀ دلخراش همه دنیا
دیدند و شنیدند که "آخوند کثیفتری مثل خامنه ای" که به لحاظ درجۀ آخوندی
از "روحانی" پایینتر میباشد قند در دلش آب شده و تمامی اختلافات خود را
با وی نادیده میگیرد و برای "رئیس روحانی" روضۀ "صحرای محشر کرده
ای" میخواند! چون "روح کثیف انقلاب الله هی ایران"، "روح ه
الله ه" را زنده نگه داشته و دولت فخیمۀ انگلیس راهم از سقوط نجات داده است!
(4) سال جدید را اگر با تهاجم به هر کسی که بویی و نشانی و امکانی از "اسلام
آخوندی" دارد شروع نکنیم این پدیدۀ "شوم اسید پاشی" به خانۀ ما هم
خواهد آمد! این چشم و گوش "روحانی در موضع رئیس جمهمور" هستند که در زندانها
به اعدام و در خیابان "به اسید پاشی" مشغولند نه فرد دیگری! باید که
آنها را کر و کور نماییم تا بچه هایمان سالم بمانند! در هر کجا و در هر زمان. فردا
خیلی دیر خواهد بود.  جنگ و دعوای ظاهری وی
با "به اصطلاح رهبر 1 شبه"  از
موضع برتر و بهتر نمیباشد فقط روی دیگر یک سکه با هم دعوا دارند که کدام بروی میز
بنشینند! پس باید میز را برچینیم تا هر دو به زمین بخورند تا بچه هایمان در آزادی
و آرامش زندگی کنند. تا "اسلام"(5)، در ایران "حکومت میکند"
ما و فرزندانمان روی آرامش و آسایش را نخواهیم دید و باید آنرا از "ایران
آریایی" برکنیم. دین و مذهب یک پدیدۀ فردیست! پس مطلقآ دین نمیتواند مبنای
حکومتی بشود! زیرا حق جمع ضایع میشود. به امید سالی نو و آرزوهای آزادی بیشتر برای
مسیحیان ایران و آرامش و آبادی برای همۀ مردم ایران و جهان.
ایران زمین. جمعه 5 دی 1393   =  26/12/2014
1= لطفآ به مسئلۀ "آزادی یواشکی" و یا
"اعدام مخفیانه" و "موضوع مخفیانه" در مواردی که بازتاب جهانی
در ایران، اروپا و آمریکا داشت دقت نما یید! چرا در مطبوعات خیلی سربسته این مسئله
را طرح کردند؟ و واقعیت "مخفیانه" و یا "یواشکی"و... چیست؟ 2=
لطفآ به موضع گیریهای "پرزیدنت اوباما" و "آقای روحانی و خامنه ای"
در زمانیکه چند شهر عراق را داعش تصرف کرد مراجعه نمایید. 3= لطفآ به معاملۀ
"اوباما" با افغانستان "برای آزادی طالبان" و با
"کوبا" برای آزادی آمریکایی اسیر دقت نمایید! که مورد "کوبا"
بعد از سفر "پرنس ویلیام" به آمریکا و حملۀ وی به "چین" انجام
گرفت؟ 4= لطفآ به موضوع استقلال اسکاتلند در "یونایتد کینگدام" در خبر
ها دقت نمایید! 5= این تنها ایران نیست که "جمهوری از نوع اسلامیست"!(بحث
سر اسلام نیست..) اکثر کشورهای مهم که با قوانین اسلام اداره میشوند جرء اصلی ترین
مخالفین دولت ایران هستند (مثل عربستان سعودی، کویت و...) و آخوندها را نسبت به
قوانین اسلام واقعی مشرک میدانند! زیرا در قوانین تمامی ادیان مصرح شده که
"به هیچ وجه نمیتوان دینی را به کسی اجبار نمود و یا منع نمود"! چون
"دین نظر و پدیدۀ اختیاریست و فردیست".  
https://www.youtube.com/watch?v=fU7gRdnnh0E