شنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۲

فانتزیهای بهارانه! اول فروردین 1392. 21/03/2013فانتزیهای بهارانه! اول فروردین 1392. 21/03/2013
به این عکس ها و گزارشات اخیر در رابطه با،پرزیدنت: "او با اونا"، دقت نمایید!
 فانتزی 1:پیام نوروزی :" او با اونا؟ً"، ها ها ها... و فانتزی 2: سفر و دیدار وی از اسرائیل و شایعه ها یکه در اولین دیدار پرزیدنت مسلمان آمریکا

 از اسرائیل سر زبانهاست!،
و فانتزی 3: عکسهای "آغای او با اونا، و بازی فوتبال آمریکایی با سگ توله اش"!، (در تعجبم که از زمانیکه "اوبا اونا، رئیس جمهور آمریکا شده با ریتم موزیکهای ایرانی من اقای "اوبا اونا" یا "خانم میشل اوباما بانوی اول آمریکا" مدام عکس سگ توله هاشونو با،

 خودشون را روی سایت رسمی وایت هوس میگذارند؟!..
و یا فانتزی " 3 آندر لاین"!: "بازی سنگ و تفنگ: 
و {ممکنه گنجشک را بعدآ اضافه کنند؟! الله الاعلم؟! جناب "حسین با اونا" حتمآ گنجشکش را قائم کرده و این برگ برنده(سنگ مفت و گنجشک مفت برای نفت و گاز ما ایرانیان خمینی زده!) رو تا زمانیکه "خانم میشل اوباما بانوی اول آمریکا" بخواد کاندید سکانداری این پروژه بعد از شوهرش در وایت هوس بشه و یا... سکرت و مخفی نگه داشته باشه و بعدآ رو کنه!} در سایت رسمی وایت هوس میگذارند و ... منه، "او با اونا زده"!؟،... (از شما چه پنهان، این مش حسین؟! : فانتزی 4:اولین رئیس جمهور سیاهپوست و مسلمان آمریکا: مثل کبل حسین صدر اسلام نیست که در صحرای کربلای عراق بی آب کشته بشه!؟، او حالا تکنولوژی قرن 22 آمریکا را داره و میتونه سنگ را هم آب کنه؟! ببینید سنگ را رو میز گذاشته و با دستش یه اندازۀ 3 سانتیمتری(شاید هم درجه 3 در علم تکنولوژیشون منظورش هست؟! شاید هم منظور پروژۀ سوم! و یا پروژۀ "3"، "س"، "C"، بمعنی ایرانیش که "س" نکنید م و...؟! الله الاعلم؟!...) و شاید هم رمز سنگ و اندازۀ سنگ برای سنگسار زنان و دختران در قوانین ضد بشری اسلامی و هشدار به اینجور زنان و دختران در آمریکای جهانخوار؟! و.. (از قبول ازدواج همجنسگرایان و افتخار نمودن به آن در قوانین آمریکا، به اسم خود، باید بیشتر از اوباما ترسید!) هست را بعنوان عکس روز روی سایت وایت هوس بنمایش گذاشته و...
و منی که بیش از 16 ساله که از آمریکا به انگلیس نقل مکان کرده ام ولی، فانتزی 5:(این دیگه نمره 5 واقعیه؟!...): با شروع نمایش "اوبا اونا" در وایت هوس با این شیوه ها، در شمال لندن سگ توله های همسایه های سیاهپوستم زمینو به زمان میدوزند!؟ با "وق و ووق کردن از این نوعشون"..

و همسایه های کنار خانه ام برای توقف شعف و سرور نوروزی و جشن و ..من، به در و دیوارم میکوبند!... و اگر شادی من و بچه هام متوقف نشه تکنولوژی "مش حسین آمریکایی سراغ ابزار و لوازم شادی و سرورم میاد و یک ضربۀ تکنولوژیک، یا بیولوژیک و یا رادیو آکتیویته،و.. به من و عیال و اموالم در لندن میزنه و دنیا هم تا حالا نتونسته جلوی مش حسین آمریکایی را "از طریق، آب و هوا و زمین و دریا و آسمان و ریسمن و سگ وسنگ و ... {آه! فکر کنم بعدیش: انکر و منکرش باشند و...} "را بگیره و تا حالا هزاران پوند انگلیس( فقط در یک ماه) به لوازم الکترونیکی و ابزار شادی و تماشایی من و 16 سال مستمر شکنجۀ جسمی و بیولوژیکی و... به قلب و مغز و بدنم لطمه زده"..و نشنال هلف انگلیس، پلیس انگلیس و حتی مجموعۀ دولتی آتش نشانی انگلیس، بخش خون دادن انگلیس همیشه دنبالم میدوند که تهاجمات "مش حسین آمریکایی را علیه (محمد قرن بیست ودوم)! لطفآ خیلی دقت نمایید: {محمد قرن بیست و دوم که باید هرجا در این زمانۀ پر از فساد جنسی و افساد مذکر و موئنث و... قدم میگذاره جلوی پایش را با جاروی مد روز، جارو کشید تا گردی از شکنجه های قرن معاصر توسط دولتین انگلیس و آمریکا!، از چهره اش برای دیگران، نمایان نباشه و {{همه با هم باید جارو شوند؟!..}} شعار و عملکرد امروزشون هست!".

و فانتزی 6 (این دیگه از نوع خمینی سولجر آمریکاییست! ببینید...): 
 
از همه خنده دار تر همزمانی این نمایش فوتبال اوباما با سگ توله اش ...با "نمایش، بازی کردن فوتبال {فانتزی بهاری از نوع جدید:6 گان سولجر: مآمور چند جانبه از انگلیس (مآمور007 مخفی انگلیسی) فرد: انگلیسی. اشتغال: در، فرانسه. شغل: فوتبالیست اجاره ای.  در چین {و ریش دار و پشمالوی به تمام معنای خمینی ساخته!... } ""آقا ی دیوید بک هام"" فوتبالیست معروف انگلیسی که ملاقات خیلی دوستانه ای اخیرآ با "اوبا اونا" داشت؟! و در چین قصه خودش را از انگلیس و فرانسه برای بچه های چینی ویدیو میکنه؟! و همزمان دوباره "سایت رسمی وایت هوس، عکس اوبا ما و سگتوله اش و توپ فوتبال از نوع آمریکایی و ""عکس بچه های سفید پوست آمریکایی را که میخواهند سیب بخورند"" و : فانتزی نوع 7:
(از نوع 007 انگلیسی در پوشی دیگر!)

 برای مسلمین قرن معاصر!: (اینجا زنگ خطر واقعی زده میشه! سیب میوه ای بود که ""به روایت کتاب مسلمین جهان در 1392 سال شمسی پیش""، این آدم شکمو خورد و هم خودشو و هم حوا و تمام نسلهای حرامزادۀ بعدیش {با معذرت: این کلمۀ حرامزاده از تعبیر بعضی از منتقدین به قصه آدم و حواست و تقصیر من نیست!}... از بهشت ابدی و ازلی به جهنمی که حاکمان فعلی (نظیر خود اوباما و علی گدا و شاید هم رئیس جمهور جدید چین ، !؟ آه!. ماچین؟ که خیلی وقته فاتحه اش خوانده شده و ممکنه، مش حسین ما کشوری به سبک ""ته چین، قاپ چین، و پاورچین پاورچین یا یه چیزی با پس وند و یا پیش وند چین،و چین و واچین و... دیگه چه میدونم؟!...""" ) برای ما فقیر فقرا بسازه!، انداخت و تمامی ما نسلهای حرامزاده، خطا کار محسوب میشویم! و به خدا و پیغمبر دست ساز آنها، بدهکار دائم العمر!؟... که نسلهای آمریکایی بی دین و مذهب را با عکس و تصویر از دوزخ و برزخ و انکر و منکر {شاید هم از گشت منکرات در درون آمریکای جهانخوار سابق و.... "نه زیر حاکمیت مش حسین، او با اونای امروزی"،... در آینده ای نزدیک و..} بترسونه که از آزموده های وی بهتر و با زبان تصاویر آگاه بشوند و... آزمودۀ آدم و حوا و نسل حرامزاده اش را تکرار نکنند و...؟!
یک آدم حسابی پیدا میشه که چرایی،همۀ اینهایی را که میگم و چرایی همسایه هام در شمال لندن، به من انگلیس نشین و چرایی، همزمان در گوشم لغز های این شکلی خواندن اینها را بگه؟!.
آخه من و بچه هام چه گناهی داریم که در ایران ملا زده، آخوند و پاسدار میخوان ما را بکشن، و در بلاد فرنگ، در انگلیس "مشهدی حسین او با اونا؟! و  دم و دنبالچه های شیخ و شاه؟!".
براستی جنگ و معاملۀ "سنگ مفت و گنجشک مفت"، اینجوری دیده و یا شنیده بودید!.
من در شمال انگلیس هم از این پدیدۀ "سنگ را میبندند و سگ را رها میکنند" اونهم ازطرف کاخ سفید آمریکا در امان نیستم! و بزرگترین گناهم زمانی شروع میشه که به سرود های مقاومت یا رادیو و تلویزیونشون گوش بدهم؟!..."

بله خانم "میشل اوباما، بانوی اول آمریکا: این عین بازییست که همسرتان بعنوان رئیس جمهور آمریکا و رژیم اسلامی ایران با زندگی من و بچه هایم و تمام خانواده ام شروع کرده و تنها شما میتوانید به آن خاتمه بدهید".Yes, My dearest Michele Obama, the United State Of America first lady, this is the game Your housebound as USA president and Iranian Islamic governments play with me and all of my children’s and family! You can stop that. We will wait.
  

روزگار عجیبیست نازنین!، ولی ولی ولی، از این 16 سال شکنجه اشان در لندن، نه تنها من، بلکه نوه و نتیجه هایم این بوزینه های روی شاخ ولایت فقیه و ملا، پاسداری نشسته را در امان نخواهند گذاشت! بگذار هر چقدر میخواهند بر جنایات خود بیافزایند! و طرحهای اکلاهما و 9/11 و 7/7 و... برایم بکشند! روز انتقام نزدیکه و انتقام خلق ما از قاتلان نسلمان بسا سنگینتر خواهد بود!...
"چیزی که من ایمان دارم، یک فرد با توان و عزم خود آیندۀ نسلی را رقم میزنه حتی اگر فقط 1 حق رای مٍثبت به معنی واقعی آن داشته باشه، و این رمز انقلابات بوده و هست"..
و این هشداریه به تمامی، پس مانده های شیخ در درون و پس مانده های شاه در برون: نه اوباما و سگش و سنگ و تفنگ و بچه های سیب خورش! و نه فاحشه های سیاسی و آدمکشان سیاسی از نوع "007 کمونیست فوتبالیستش" و هر آتشغالی از این گونه و از این نسل؟!، نخواهند توانست مانع مرگ تمام عیارتان بشوند! از کسانی در تاریخ به نیکی یاد خواهد شد که عامل تغییر در تاریخند. و نسل ما عزم کرده است که، با شرح شکنجه هایمان در
غربت فرنگ، این تغییر را عملی نماییم، گرچه تحمل، این نوع شکنجه هایشان بسا سخت تر از شکنجۀ فیزیکی شیخ و شاه در درون زندانهای ایران میباشد! ما را هراسی نیست و اراده ای بجز مرگ محتومتان نخواهیم نمود! پس منتظر باشید!.. 
تصاویر از وبسایت، وایت هاس آمریکا، سی ان ان و ان بی سی نییوز: مارش 2013.
ملاقاتها:
1= ملاقات پرزیدنت اوباما از اسرائیل، ان بی سی آن لاین20/03/2013
2= ملاقات دیوید بک هام از چین، سایت تلگراف آن لاین 20/03/2013.
3: ملاقات پرزیدنت اوباما با فوتبالیست انگلیسی دیوید بکهام در وایت هاوس.
م طحانی
21/03/2013