یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۱

Savak shah In London سندی دیگر از جنایات ساواک شاه معدوم

http://www.youtube.com/watch?v=_VGUdnUxsMc&feature=youtu.be
سندی دیگر از جنایات ساواک شاه معدوم و طرفداران نیم پهلوی در انگلیس!.
در اواسط 2002 بدلیل جابجایی خانه یک ایرانی، دکتر دندانپزشکی را به من معرفی کرد و در اولین قرار پزشکی این دندانپزشک (دکتر س ر منافی ) ادعا کرد که بدلیل صدمه دیدن اعصاب دندانم باید آنرا بکشم و لذا برای این کار میبایست که آمپول بی حسی به اطراف این دندان تزریق شود و آنرا انجام داد! بعد از تزریق آمپول درد عجیبی در قسمت بالایی مغزم و سپس در مخچه ام احساس کردم و وقتی با وی در میان گذاشتم با تعجب از حرفم گفت: من فقط یه آمپول بهت زدم و... و در پایان کار گفت که: شما خیلی قوی هستی و...؟! و در مقابل سوالم که منظورتان چیست سکوت کرد!...
از این زمان احساس عجیبی داشتم و مدام احساس میکردم که انواع و اقسام صداهایی که افراد در زندانها شکنجه میشوند و احساس شکنجه های جسمی آنها روی بدن خودم یک لحظه قطع نمیشود و برای گریز از آثار این نوع شکنجه مدام سعی میکردم که از خانه بیرون بروم و میدیدم که در جواب این عملم بهم میگویند که: هر جایی بروی در چنگ ما هستی! و در برون از خانه هم این نوع شکنجه ها متوقف نمیشد.... و 11 سال است که اینگونه شکنجه های کشنده متوقف نشده اند!.
در اوائل 2003 مجبور به تعویض دندانپزشک شدم ولی از این تاریخ تا کنون تمامی دندانهایم را از دست دادم و یکی پس از دیگری بدون هیج دلیلی از قسمت لسه شکستند و در سن 56 سالگی دیگر دندانی برایم باقی نمانده است...
جالبه که حدود چند ماه قبل مجددآ دندانپزشکم را عوض کردم که در اولین قرارم همزمان شد با دو زلزلۀ مهیب در آذربایجان ایران و دندانپزشک جدیدم هم از دادن دندانهای مصنوعی به من خودداری نمود و مرا به بیمارستان برای پیگیری فرستاد ولی هنوز بعد از گذشت حدود 4 ماه از قرار بیمارستان  خبری نیست ولی دیروز نامه ای از آن دندانپزشک ایرانی (دکتر منافی  ) دریافت کردم که نوشته: رکورد آنها نشان میدهد که نوبت قرار دیدن دکتر دندانپزشک من فرا رسیده است؟!.. عجبا بعد از 10 سال چطوری یادشان آمده که من در رکورد آنها هستم و چرا در این مدت 10 سال گذشته نامه ای از این گونه برایم نمی آمد؟!...
دکتر منافی از ساواکیهای شاه معدوم که به آنگلیس گریخته و هنوزم در انگلیس به جنایت و شکنجه ایرانیان فراری از دست شیخ و به شیوه هایی که ذکر کردم در انگلیس به مسلخ شاه میبرند و در هیچ جایی  از دنیا بعد از تزریق آمپولهایی که آلوده به مواد رادیوآکتیو هستند در امان نخواهند بود ...
لازم به ذکر است که ساواک شاه معدوم توسط ساواکیهای فراری و با کمک ""اسرائیل و آمریکا و انگلیس"" در برون مرز باز سازی شده و به شکار ایرانیان فراری از جهنم خمینی ساخته در برون مرز بشسته اند و روی خون آنها دربرون مرز، بتازگی ""شورای ایرانیان"" که یک معجونی از تمامی ساواکیهای فراری از سال 1357 میباشد را براه انداخته اند که "کمینگاهی جدید برای بلعیدن مخالفین و انقلابیون واقعی در برون مرز میباشد""!...
این جنایتکاران در هر لباسی که هستند با شیوه های فریبنده در کمین مخالفین رژیم ملا، پاسداری دربرون مرز هستند و با استفاده از "مواد رادیو آکتیو" به کنترل آنها و خواندن افکار آنها و شناسایی وابستگان آنها و کشف ارتباطاتشان هستند تا بتوانند تمامی دوستان و وابستگانشان در درون و برون مرز را به شکنجه گاههای خود بکشانند! و پول باد آورده ای را که با خود از ایران آورده اند را در این راه خرج میکنند...
کسانیکه با این شیوه های ضد بشری ساواک شاه معدوم در برون مرز شکار میشوند بدلیل آلوده نمودن آنها به مواد رادیو آکتیو در هیچ جا در امان نیستند و بطور 24 ساعته در هر جایی که هستند توسط امواج رادیو آکتیو موجود در بدنشان و بوسیلۀ ساتلایت زیر نظر هستند و هر ترددی که به ضرر آنها باشد افراد مورد نظر با انواع و اقسام شیوه ها از بین برده میشوند تا آثار جرم آنها پوشیده و مخفی بماند!...
این دلیلیست که "نیم پهلوی " بعد از 34 سال حالا به فکر :تشکیل شورای ایرانیان" افتاده است! زیرا در این مدت توانسته مخالفین خود در برون مرز را با این شیوه ها و با کمک اسرائیل و آمریکا و انگلیس از بین ببرد! چه خیال خامی!... 34 سال پیش مردم دلیر ایران ریشۀ شاه و ساواک را از ایران زمین برکنده اند و پس مانده های آن در برون مرز آب در آون میکوبند..
"نامۀ "ساواکی کثیف بنام: دکتر س ر منافی ضمیمه است""!.