جمعه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۵

https://www.facebook.com/faryad.ashenaسرانجام با سفر ؛پرزیدنت او با ما؛ به لندن قبله آتش زدنهای انگلیس از نیویورک به سوی ؛هیوستون عوض شد؟
تا قبل از این اگه در آمریکا ترکیه ایران افغانستان و... دختر یا پسری را زنده زنده میسوزاندند دودش را به خانه من میفرستادند... و تو زندان جدید ؛ساواک شاه و شیخ؛ کار فرستادن دود همه آدم سوزیهایشان را آسان کرده و با تعبیه ؛سیستم هوا رسانی حتی در اتاق خواب و حمام؛؛ دیگه نیازی نداره که ؛ نیم پهلوی دریل خودش را که در ایستگاه فضایی بطور سه بعدی ؛؛ درست کرده بیاره و هی دیوار را سوراخ کنه و بعدش برای اینکه آثار جنایاتش را بپوشانه باید آنجا را بتونه کاری کنه!(در زندان قبلی همسایه بغلی که مشترک اتاق خوابم بود کار سوزاندن من و دنیا را بعهده داشت.. و روز آخر ؛بخش ک جی بی؛ روسیه از آنجا بیرون آمد که خبر فروختن منو به ایران{{ معامله اتمی اوباما با رژیم را بهم بگه و به زندان ساواک شاه و شیخ که الان هستم بفرسته}}. و زمانیکه به هر فرد از دولت انگلیس مراجعه کردم که این تروریست را دستگیر نمایید نیم پهلوی میگفت: انگلیس را به آتش میکشم اگه کسی کمکت کنه!
جالب این بود که در مارش ۲۰۱۶ وقتی به پلیس زنگ زدم ایندفعه ؛نیو ناتزی پلیس را به خانه ام فرستاد که { خانم داچ } تروریست رستوران میکونوس آلمان بود و از آنجا که قدش بینهایت بلند بود و نیاز نداشت که مثل همیشه که وقتی به آلمان و فرانسه و لوکزامبورک و موناکو میرم همیشه با یک نردبان دنبالم بدوه و به ماشینم با تیر و تبر و شمشیر و قمه حمله کنه و یا به قلب و مغزم با ؛مایکروویو؛ شلیک کنه... و مثل جنایت ۹/۱۱ خودش. چشمش را بست و دور تهویه ساختمانی را که در ؛می ۲۰۱۶؛ اولین نفر در این خانه نو ساز بودم آنقدر سیاه شده که اگه همسایه ها از بیرون ببینن میفهمن که در اتاق خواب من در طبقه چهارم دودکش ؛رویال چرچ عملیات ۹/۱۱ دیگری را در جایی! و زمانی دیگه انجام داده؛؛ و عینک هم لازم نداره..! گفت: من بو احساس نمیکنم؟ من فقط گفتم طمان ۹/۱۱ شما اینجا بودید و بوی آن را هم حس ننموده اید!...
حالا جریان هیوستون: رویال چرچ انگلیس ( توسط پاپ فرنسیس ) دستور اعدام سه عضو ارشد دولت آمریکا را صادر کرده بود که چرا ۲ سال بعد از اینکه به زور منو در انگلیس دستگیر نموده و به رژیم و روسیه و ساواک شاه و شیخ فروخته اند ( فکر کنم سال ۱۹۹۸ بود و به همین دلیل که جنایاتشان را افشا کنم هنوز بعد از ۲۰ سال تمامی مدارک بانکی آمریکا را دارم...).. بانک آمریکایی چندر غاز پولی را که در آمریکا کار میکردم و ... برایم فرستاده و برای همین کار حتی به چندین کشور دنیا سفر نموده و الآن که امکان این دارم که به رادیوی تگزاس گوش بدم! هدف حالا تگزاسه که آتش بزنن و همزمان منو هم اینجا کباب کنند.. زیرا شاه چی ها ادعا دارن که در دالاس نبوده ام و.. این پولی که برایم فرستاده شده من از بانک آمریکا دزدیده ام؟ و.. برای همین شاه و شیخ تمامی عملیات آمریکا را سازماندهی میکنند...