یکشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۱

"پس مانده های شاه معدوم و چپ های شاه چی خمینی چی که با توصل به شبکه های پلیس وسرویس های مخفی کشور های اروپایی، آمریکایی در برون و درون مرز با کقیف ترین شیوه ها به شکنجه و کشتار منتقدین درون گروهی خود (بویژه در برون مرز) میپردازند!".


Mohammad Shams - chess

 -شطرنج - اثری از استاد محمد شمس

"پس مانده های شاه معدوم و چپ های شاه چی خمینی چی که با توصل به شبکه های پلیس وسرویس های مخفی کشور های اروپایی، آمریکایی در برون و درون مرز با کقیف ترین شیوه ها به شکنجه و کشتار منتقدین درون گروهی خود (بویژه در برون مرز) میپردازند!".

"روز انتقام نزدیک است".....

========
از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه
هر کسی مثل یه مهره توی این بازی می مونه
یکی مثل ما پیاده یکی صد ساله سواره
یه نفر خونه به دو شو یکی دوتا قلعه داره
یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن
روبروی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن
اونا که اول بازی توی خونه ی تو ومن
پیش پای اسب دشمن مهره ها رو سر بریدن
ببین امروزم تو بازی همشون شاه و وزیرن
هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر می گیرن
تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمی شه
به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
=======