جمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۱

شکنجه، رهبران جهانی، تکامل ابزار شکنجه؟!."گروههای چپ، سلطنت طلب، ؟!.

شکنجه، رهبران جهانی، تکامل ابزار شکنجه؟!."گروههای چپ، سلطنت طلب، ؟!. 

با توجه به تکامل تکنولوژی ابزار و ادوات و شیوه های شکنجه نیز تغییر کرده است! با وجود امکاناتی مثل "ساتلایت، لیزر، الکتریسته، و تکامل آنها"... دیگر نیازی نیست که رهبران به اصطلاح  نوین جهانی شما را به زندانهای مخوف قرون وسطی ببرند! در هرکجا و در هر زمان و مکان دیگر از شکنجه هایی به سبک جدید قرن بیست و یکم در امان نخواهید بود!.. همه جا را برای شما زندانی مخوف تر از اوین و لاجوردی و کچویی جنایتکار و ... مینمایند؟!...این نمونۀ ویدیویی است که طیف وسیع شکنجه شدگان تو سط رهبران برتر جهان لب به شکایت گشوده اند!.. من در شمال لندن یک لحظه هم از اینگونه شکنجه های رهبران جهانی که به واسطه گری "کمونیستهای قرن بیست و یکم؟!، سلطنت طلبهای خمینی صفت، آخوندهای سبز شده،و.." در امان نیستم! از آنجا که دولت فخیمۀ انگلیس پشت این شکمجه های قرن 21 هست هیچ کسی کمک نخواهد بود زیرا وی نیز مورد شکنجه های این چنینی قرار میگیرد!؟.. "این سمبل حقوق بشر انگلیس و آمریکا میباشد؟!.." دقت نمایید!. فکر میکنید کسی کمک شما خواهد کرد؟!. "کثفترین گروههای به اصطلاح چپ و سلطنت طلب با همگاری شبکه های جاسوسی ابر قدرتها شما را به عنوان مخالف درون گروهی فوتبال میکنند؟! و به آن هم مینازند؟!، خوب فکر بکنید اگه این گروهها به حکومت برسند چه بر سر مردم عادی خواهند آورد؟!." شکنجه کار کسانیست که انسان نیستند و با انسان سر جنگ دارند؟!. یک نگاه به رهبران آنها و افاضات ""فواید فوتبال در اسلام آنها را در صفحات فیس بوک ببینید؟! بزودی کاری خواهم کرد از بالا تا پایینشان به زبان اشهد بالا بیاورند که ضد بشرند؟! چه چپ؟! چه اسلامی و... ؟! و چه ساطنت طلب؟!...". م سعید!
"لطفآ این ویدیو را ببینید تا پی ببرید شکنجه های دولت فخیمۀ انگلیس به چه شکل و ابعادیست؟!. و "کثیفترین گروههای سیاسی به اصطلاح چپ و سلطنت طلب و اسلامی و... آن را بر علیه مخالفان درون گروهی خود بکار میبرند؟!.". "اینها میخواهند حاکمان آینده و رهبران کشور باشند؟!...

 http://www.livestream.com/targetedindividualscanada/video?clipId=pla_2457bc67-cf34-4a3b-8153-7b0a97135c53&amp%3Butm_source=lslibrary&amp%3Butm_medium=ui-thumb